GUIA IMPLEMENTACIÓ

Clàusula a incloure juntament amb el formulari de contacte de la pàgina web. Es pot copiar el text directament a sota de l'formulari o vincular-lo a una casella d'acceptació.

Clàusula apartat de contacte web

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer de què és responsable FORMATGES Subaida S.L. . Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre ( LOPDGDD sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i / o cancel·lació de el tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a CAMÍ DE BINIFABINI S / N 07740 MERCADAL (BALEARS) o mitjançant un correu electrònic a DIRECCION@SUBAIDA.COM.

whatsapp